Brambory - zdravá potravina

Ostatní služby

Stanovení některých kvalitativních vlastností hlíz

 • Stanovení stolní hodnoty hlíz: 138 Kč/vzorek
 • Stanovení odolnosti hlíz mechanickému poškození: 126 Kč/vzorek
 • Stanovení skladovatelnosti hlíz brambor: 81 Kč/vzorek

Podrobnější informace:
tel. 569 466 227, e-mail: domkarova@vubhb.cz
tel. 778 702 548, e-mail:  kasal@vubhb.cz

Množení a ozdravování česneku in vitro při respektování podmínek zák. č.  219/2003 Sb.

 

Položka

Rostlina

Cibulka

Množení rostlin in vitro v dózách

20 Kč/ks

22 Kč/ks

Množení rostlin in vivo v sadbovačích

25 Kč/ks

30 Kč/ks

Udržování rostlin v podmínkách in vitro
(cena za 1 genotyp)

25 Kč/měsíc

15 Kč/měsíc

 

Podrobnější informace: tel. 778 702 553, e-mail: krpalkova@vubhb.cz

 

Provedení chemických rozborů rostlinných materiálů (cena za zakázku, za vzorek, resp. za jedno stanovení):

 

práce spojené s příjmem zakázky (cena za zakázku v Kč)

příjem zakázky – převzetí vzorků a evidence

68

vyhotovení protokolu

109

dohodnutá archivace vzorku (sušina lyofilizát apod.)

35

dohodnutá likvidace vzorků po rozborech (hlízy aj. rostlinný materiál )

35

přípravné operace (cena za vzorek v Kč)

úprava vzorku v čerstvé hmotě- omytí, homogenizace,  sušení

74

homogenizace vzorků v sušině - drcení, mletí

54

mineralizace vzorků  - mikrovlnný rozklad

245

stanovení (cena za 1 stanovení v Kč)

sušina gravimetricky (105 °C)

67

stanovení pH vody a vodných roztoků

26

stanovení obsahu dusičnanů( NO3-) pomocí ISE

237

stanovení celkového N (Kjeldahl)

259

stanovení redukujících látek (glukoza+fruktoza) - titračně

270

stanovení vitamínu C - HPLC

488

stanovení P spektrofotometricky v mineralizovaném vzorku

98

stanovení K v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení Mg v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení Ca v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení Mn v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení Zn v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení Fe v mineralizovaném vzorku - AAS

94

stanovení obsahu škrobu dle Ewerse

234

izolace škrobu

190

sušení škrobu

62

stanovení amylozy/amylopektinu ve škrobu

350

   

další práce (cena v Kč)

výroba destilované vody  (1litr)

6

 

Pozn.:
- při expresní zakázce (do 24 h) bude účtována 50% přirážka
- u výše nespecifikovaných analýz a jiných služeb bude cena stanovena dohodou

Podrobnější informace: tel. 569 466 217, e-mail: simkova@vubhb.cz

 

Služby poskytované střediskem VTI uživatelům:

 • Knihovnické služby  výpůjčky domácí a zahraniční odborné literatury – manipulační poplatek 50 Kč
 • Rešeršní služby
  • zpracování rešerší ze světové databáze Web of Science
  • zpracování rešerší z interní databáze BRAMBORY – manipulační poplatek 100 Kč
 • Překladatelské služby
  • překlady odborné literatury - angličtina, němčina
  • z cizího jazyka do češtiny  - 1 normostrana 150 Kč
  • z češtiny do jazyka            - 1 normostrana 200 Kč

Podrobnější informace: tel. 569 466 219, e-mail: library@vubhb.cz

© 2017 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec