Výzkumné projekty

Seznam projektů, na kterých se podílí nebo podílel Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a jejich detaily jsou uvedeny na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Operační programy

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

Řešené projekty  

 • Název projektu: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 - 2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor
  Projekt: TH02020036
  Doba řešení: 2017-2020
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Josef Vacek, Ph.D.
 • Název projektu: Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
  Projekt: LTI17006
  Doba řešení: 2017-2020
  Řešitelské pracoviště: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Jaroslav Čepl, CSc. 
 • Název projektu: Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod 
  Projekt: TH03030050
  Doba řešení: 2018-2021
  Řešitelské pracoviště: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Marie Greplová, Ph.D. 
 • Název projektu: Biotechnologická produkce rostlinných zdrojů zdravotně prospěšných látek pro lidský trávicí trakt
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LTE218006
  Řešení: 2018-2021
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2018

 • Název projektu: Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor.
  Projekt: NAZV QJ1610020
  Doba řešení: 2016-2018
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, AGROFIM CZECH s.r.o., AGRO Posázaví, a.s.
 • Název projektu: Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin
  Projekt: NAZV QJ1630301
  Doba řešení: 2016-2018
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA 

Projekty ukončené v roce 2017

 • Název projektu: Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚB - Trvale udržitelné systémy produkce kvalitních brambor
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Snížení rizika výskytu původce bakteriální kroužkovitosti bramboru v šlechtitelském a množitelském materiálu
  Projekt:  NAZV QJ 1310218
  Doba řešení: 2013 – 2017
  Řešitelské pracoviště: VÚRV Praha Ruzyně
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Vendulka Horáčková, CSc.
 • Název projektu: Biotechnologická produkce salepu z terestrických orchidejí
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LF14013
  Řešení: 2014-2017
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2016

 • Název  projektu:   Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz 
  Projekt:  NAZV QJ1210305 
  Doba řešení: 2012 – 2016
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
  Spoluřešitelská pracoviště: ČZU Praha, VÚRV Praha Ruzyně, AMET Tomáš Litschmann, Poradenský svaz Bramborářský kroužek

Projekty ukončené v roce 2015

 • Název projektuNové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí
  Projekt:  TA ČR TA02021392
  Doba řešení: 2012 – 2015
  Řešitelské pracoviště: VUMOP Praha Zbraslav
  Odpovědný řešitel za VÚB :  Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
 • Název projektu: Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí
  Projekt: TA ČR TA02020123
  Doba řešení: 2012 – 2015
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Josef Vacek, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Agroel s.r.o.,Dobrovice, Kovo Novák,  Jan Novák, Senagro,a.s., Senožaty, VÚZT Praha
 • Název projektu: LG13025 - Posílení zastoupení českého člena v řídícím orgánu Evropské společnosti pro výzkum brambor (EAPR)
  Projekt: MŚMT (INGO) LG13025
  Řešení: 2013 – 2015
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Projekty ukončené v roce 2014  

 • Název projektuOptimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
  Projekt:  NAZV QI111A184
  Doba řešení: 2011 – 2014
  Řešitelské pracoviště: ČZU Praha
  Odpovědný řešitel za VÚB :  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Vytvoření poloprovozu pro eradikaci virových patogenů bramboru pomocí kryogenních teplot a zhodnocení jeho materiálové a energetické náročnosti
  Projekt: TA ČR TA01010748
  Řešitelské pracoviště:  VÚRV Praha Ruzyně
  Doba řešení:   2011- 2014
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Petr Dědič, CSc.
 • Název projektuTechnologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
  Projekt:  NAZV QI 101A184
  Doba řešení: 2011 – 2014
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel:  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
  Spoluřešitelské pracoviště: VÚZT, JU České Budějovice, ČZU Praha, MZLU Brno, Poradenský svaz Bramborářský kroužek
© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec