Brambory - zdravá potravina

Vědecká rada

Předseda Vědecké rady VÚB: Čepl Jaroslav, Ing., CSc. 

jméno

pracoviště

adresa

kontakt

Čepl Jaroslav, Ing., CSc.

Výzkumný ústav bramborářský

Dobrovského 2366
Havlíčkův Brod
580 01

569 466 214, 732 919 311
cepl@vubhb.cz

Seznam členů Vědecké rady 

jméno

pracoviště

adresa

kontakt

Albrechtová Jana, prof., RNDr., Ph.D

Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Viničná 5
128 44 Praha 2 

221 951 959

albrecht@natur.cuni.cz

Bárta Jan, Doc., Ing. Ph.D.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

Studentská 13,

České Budějovice

370 05

387 772 432

barta@zf.jcu.cz

 

Čermák Václav, Ing.

 

ÚKZÚZ - Referát brambor 

Lípa u Havl. Brodu

582 57

569 400 462

vaclav.cermak@ukzuz.cz

Diviš Jiří, Doc., Ing., CSc.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

 

Studentská 13,

České Budějovice

370 05

387 772 444

divis@zf.jcu.cz

 

Domkář Jaroslav, Ing

 

 

Agro Posázaví a.s.

 

Okrouhlice 45

Havlíčkův Brod

580 01

602 572 988

agroposazavi.as@tiscali.cz

 

Dostál Jiří, Ing., CSc.

 

Agroeko Žamberk s.r.o.

 

Zemědělská 1004

Žamberk

564 01

605 529 739

agroeko@zamberk-city.cz

Fajkus Jiří, prof., RNDr., Ph.D. 

Biofyzikální ústav AV ČR

Královopolská 135

Brno

612 65  

549 494 003

fajkus@sci.muni.cz  

Habětínek Josef, Doc., Ing., CSc.

 

 

Slancova 1254

Praha 8

180 00 

 

Hamouz Karel, prof. Ing., CSc.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kamýcká 129

Praha 6

160 00  

224 382 548

hamouz@af.czu.cz

Hlušek Jaroslav, prof., Ing., CSc.

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Zemědělská 1

Brno

613 00 

545 135 004

hlusek@mendelu.cz

Hnízdil Michal, Ing.

MZe ČR

Těšnov 17

Praha 1 

117 05

221 812 231

michal.hnizdil@mze.cz

Jůzl Miloslav, prof., Ing., CSc.

 

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

 

Zemědělská 1

Brno

600 00 

545 133 129,

juzl@mendelu.cz

Kopačka Viktor, Ing.

Vesa Velhartice a.s.

Velhartice

Kolinec

341 42 

602 186 423

kopacka@vesa-velhartice.cz

Králíček Josef, Ing.

 

Ústřední bramborářský svaz ČR

 

Dobrovského 2366

Havlíčkův Brod

580 01 

569426314

ubscr@hbnet.cz

Krejzar Václav, Ing., Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Oddělení bakteriologie

Drnovská 507

Praha 6 – Ruzyně

160 00

233 022 289,

233 022 470,

krejzar@vurv.cz

Mohl Jiří, Ing.

Selekta Pacov a.s.

Starodvorská 352, Pacov

395 01

777 175 259

mohl@atlas.cz

Nedělník jan, RNDr., Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Zahradní 1

Troubsko

664 41

547 227 379

nedelnik@vupt.cz

Řepková Jana, Doc., RNDr., CSc.

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústav experimentální biologie 

Kotlářská 267/2

Brno

611 37

549 496 895,

repkova@sci.muni.cz

Vejl Pavel, doc., Dr., Ing.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kamýcká 129

Praha 6

160 00 

224 382 554,

vejl@af.czu.cz

Zach Josef, Bc.

 

ZOD Hořice

 

Hořice 66

396 01

565 583 164,

603 499 903, zach@zodhorice.cz

Zámečník Jiří, Ing., CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Oddělení molekulární biologie

Drnovská 507

Praha 6 – Ruzyně

160 00

233 022 426,

702 087 666,

zamecnik@vurv.cz

Zvolánek Jiří

 

Zemědělská a.s.

 

Pivovarská 162

Havlíčkova Borová

582 23

569 642 130

603 266 167

havlborova.zem@tiscali.cz

 

© 2017 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec